Od 28 czerwca 2015 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma za zadanie uprościć i przyspieszyć proces realizacji większości inwestycji budowlanych, a zwłaszcza domów jednorodzinnych. Zmiana ułatwi także m.in. budowę domów letniskowych, wiat (do 50 m²), basenów i oczek wodnych (do 10 m²) oraz szamb (do 10 m²).

Ponadto, nowelizacja ustawy znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę innych obiektów budowlanych, m.in. wolno stojących garaży parterowych, altan, ganków czy ogrodów zimowych posiadających powierzchnię zabudowy do 35 m². Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Dotyczy to również budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku (domów letniskowych), których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m².

Po wejściu w życie nowelizacji inwestor będzie zobowiązany tylko do zgłoszenia budowy lub przebudowy domu. Jedynym ograniczeniem będzie obszar jego oddziaływania – nie może wykraczać poza granice działki, na którą został zaprojektowany, a projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W razie wystąpienia braków formalnych w zgłoszeniu budowy, urzędnicy będą mieli 14 dni od daty złożenia wniosku na wezwanie do ich uzupełnienia – dotychczas termin ten nie był w ogóle określony. Jeżeli organ administracji nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni od zgłoszenia budowy (tzw. milcząca zgoda), inwestor może rozpocząć wznoszenie domu. Jednocześnie nowelizacja znosi obowiązek informowania o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Kolejnym ułatwieniem dla budujących domy jest zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Nowa ustawa wprowadza również możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną.

Źródło: DzU z 27 marca 2015 r. nr 443

Newsletter

Partnerzy

Copyright © 2024 Cygulski
Polityka cookies | O nas | Oferta | Galeria | Referencje | Kontakt