W dniu 12 sierpnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane rozwiązania mają wyeliminować bariery w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego. Wprowadzone zmiany mają także usunąć, sygnalizowane przez inwestorów, problemy związane z eksploatacją lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach tego programu.

W nowelizacji został rozszerzony zakres przedmiotowy udzielania finansowania zwrotnego o budowę przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (obecnie wsparcie finansowe objęło jedynie budowę przez kredytobiorców lokali mieszkalnych na wynajem). Nowelizacja reguluje również kwestie finansowania budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb osób starszych np. pomieszczenia rekreacyjne i ambulatoryjne), jak również będą mogły być wykorzystywane przez pozostałych najemców lokali mieszkalnych będących w zasobach danego towarzystwa budownictwa społecznego.

Ponadto, nowelizacja reguluje następujące zagadnienia: – wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, – pokrycia kosztów eksploatacji i remontów, – zgody TBS na dokonanie cesji partycypacji, – podwyższenia poziomu kwoty partycypacji oraz progów dochodowych, – sankcji wynikających z negatywnej weryfikacji dochodów najemcy.

W celu wnikliwego prześledzenia zmian, które weszły w nowelizacji sierpniowej, odsyłamy do artykułu tutaj: www.prawonieruchomosci24.pl/aktualnosci

Newsletter

Partnerzy

Copyright © 2024 Cygulski
Polityka cookies | O nas | Oferta | Galeria | Referencje | Kontakt